Home
HOME obecfarnost a církev - bohoslužby
Středa - 24. květen 2017
HomeTOPlistKalendář mší svatých v Pozlovicích na měsíc

Pondělí - 1.5.2017
17.00 -
Za † rodiče Janíkovy, duše v očistci a živou rodinu

Čtvrtek - 4.5.2017
18.15 -
Za † rodiče Mališkovy, jejich † děti a živou rodinu

Sobota - 6.5.2017
18.00 -
Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

Neděle - 7.5.2017
8.00 -
Za † rodiče Skovajsovy, Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
10.00 -
Za † Františka Coufalíka, živou a † rodinu Coufalíkovu a Červenkovu a požehnání pro celou rodinu

Pondělí - 8.5.2017
17.00 -
Za nenarozené děti

Čtvrtek - 11.5.2017
18.15 -
Za † manžela, † syna a Boží požehnání pro celou rodinu

Sobota - 13.5.2017
18.00 -
Za † rodiče Krajčovy, jejich † rodiče , živou rodinu a duše v očistci

Neděle - 14.5.2017
8.00 -
Za živé a † členy živého růžence z Ludkovic
10.00 -
Za † Stanislava Mikuličku, jeho † dva syny s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Pondělí - 15.5.2017
17.00 -
Za duši † Emilie Krupíkové, † Josefa Krupíka a duše v očistci

Čtvrtek - 18.5.2017
18.15 -
Za † Vlastimila Coufalíka, † rodinu a požehnání pro celou živou rodinu

Sobota - 20.5.2017
18.00 -
Za † rodiče Štěpáníkovy, Sovovy a za živou rodinu

Neděle - 21.5.2017
8.00 -
Za † Karla Říhu, Josefa Machů, živé a † kněze, řeholníky a duše v očistci
10.00 -
Za farníky

Pondělí - 22.5.2017
17.00 -
--

Čtvrtek - 25.5.2017
18.15 -
Za živou a † rodinu Šůstkovu, † rodinu Kolářovu a † rodinu Miklovu a požehnání pro živou rodinu

Sobota - 27.5.2017
18.00 -
Za † manžela, dvoje † rodiče a † vnuka s prosbou o ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro živou rodinu

Neděle - 28.5.2017
8.00 -
Za † Josefa Varaďu, † rodiče a požehnání pro celou živou rodinu
10.00 -
Za † Jana Hňupka a živou rodinu

Pondělí - 29.5.2017
17.00 -
--

Poslední aktualizace: 23.05.2017
Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena