Home
HOME obecfarnost a církev - bohoslužby
Úterý - 26. září 2017
HomeTOPlistKalendář mší svatých v Pozlovicích na měsíc

Sobota - 2.9.2017
18.00 -
Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie

Neděle - 3.9.2017
8.00 -
Za živou a † rodinu Mikuličkovu
10.00 -
Za † Josefa Tomáška

Pondělí - 4.9.2017
17.00 -
Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie a za † rodinu Kolaříkovu a Bednaříkovu

Čtvrtek - 7.9.2017
18.15 -
Za † rodiče Annu a Jana Mikulčíkovy, jejich † děti a ochranu Boží pro celou živou rodinu

Sobota - 9.9.2017
18.00 -
Za † manžela a živou rodinu

Neděle - 10.9.2017
8.00 -
Za farníky
10.00 -
Za † Stanislava Martince, † rodiče Žákovy a jejich † sourozence

Pondělí - 11.9.2017
17.00 -
Za † Stanislava a Marii Vojáčkovy, živou a † rodinu, za duše v očistci

Čtvrtek - 14.9.2017
18.15 -
Za † Aloise Bednaříka a za živou rodinu

Sobota - 16.9.2017
18.00 -
Za † rodinu Máčalovu a Vítkovu a za dar zdraví pro celou rodinu

Neděle - 17.9.2017
8.00 -
Za farníky
10.00 -
Za † rodiče Kolářovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí - 18.9.2017
17.00 -
Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání pro živou rodinu

Čtvrtek - 21.9.2017
18.15 -
Za † Boženu Jurákovu † rodiče z obou stran a za živou a † rodinu

Sobota - 23.9.2017
18.00 -
Za † rodiče Hamalčíkovy a Gajdůškovy s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc a za ochranu Panny Marie pro celou rodinu z obou stran

Neděle - 24.9.2017
8.00 -
Za rodinu Drbalovu a Žáčkovu a za duše v očistci
10.00 -
Za † manžela, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

Pondělí - 25.9.2017
17.00 -
Za † rodiče Coufalíkovy, † syna, † vnuka a za živou a † rodinu

Čtvrtek - 28.9.2017
18.00 -
Za † rodiče Mlčkovy a živou rodinu

Sobota - 30.9.2017
18.00 -
Za † rodinu Veleckou, živou rodinu a duše v očistci

Poslední aktualizace: 26.09.2017
Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena