Home
HOME obecinformace pro občany
Úterý - 26. září 2017
HomeTOPlist
MÍSTNÍ POPLATKY

ODPADY

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v městysi Pozlovice upravuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015.

Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena:

 • částkou 400,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů městyse Pozlovice za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předcházejícím roce.
 • částkou 40,- Kč stanovenou za svoz jedné popelnice o objemu 110 l nebo 120 l na základě skutečných nákladů městyse v předcházejícím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
 • Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku buď bezhotovostně na účet Městyse Pozlovice (číslo účtu: 11222661/0100) nebo prostřednictvím SIPO, popř. osobně na pokladně Úřadu městyse Pozlovice

  Od poplatku se osvobozují osoby mladší 6 let a starší 70 let. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav k 1. 1. každého kalendářního roku.

  POPLATKY

 • ze psů
 • za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • za užívání veřejného prostranství
 • z ubytovací kapacity
 • za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
 • za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích

  Platbu můžete uskutečnit převodem na účet Městyse Pozlovice, podklady jsou uvedeny v následující tabulce:

  číslo účtu: 11222661/0100
  variabilní symbol: číslo popisné
  konstantní symbol: 558
  specifický symbol: odpady: 1340
  pes: 1341
  rekreační pobyt: 1342
  ubytovací kapacita: 1345
  kabelová televize: 21113341
  Poslední aktualizace: 26.09.2017
  Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena