Home
HOME obec
Pondělí - 25. září 2017
HomeTOPlist


 

Oprava kamenné zídky u kostela sv. Martina v Pozlovicích

Hlavním cílem je oprava havarijního stavu kamenné zídky na jihovýchodní straně areálu v délce cca 29 m, včetně přilehlého kamenného sloupku u vstupní brány a přilehlé zpevněné plochy na mezipodestě. Samotná kamenná zítka bude založena na mikropilotech prováděných menší lehkou soupravou pro vrtání mikropilot.

celkovénáklady: 840 579 Kč

výše dotace - MZe ČR, SZIF (max. do 70%): 564 759 Kč

doba realizace: červenec - srpen 2016

situaceRok 2016
1. Rekonstrukce místní komunikace Nivy
2. Modernizace školní družiny
3. Modernizace infrastruktury u Luhačovické přehrady
4. Oprava „Robinzonády“ na dětském hřišti u MŠ Pozlovice
5. Oprava kamenné zídky u kostela sv. Martina v Pozlovicích
6. Silnice III/4922, realizace meřiče rychlosti
7. Antonín Václavík - významná osobnost nejen Luhačovského Zálesí - připomínka 125. výročí narození
8. Modernizace osvětlení v MŠ Pozlovice
9. Výměna svítidel veřejného osvětlení - I. etapa
10. Čištění Pozlovického potoka
11. Zateplení půdy ZŠ Pozlovice
12. Oprava dešťové kanalizace v ul. Nivy
13. Výměna svítidel veřejného osvětlení - II. etapa
 
 

Poslední aktualizace: 22.09.2017
Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena