Home
HOME obecÚřad městyseúzemní plán
Úterý - 26. září 2017
HomeTOPlist
Územní plán Pozlovice

Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice jsou k dispozici na www.luhacovice.cz

Výkres širších vztahů
ze dne 05.10.2015
Odůvodnění územního plánu
ze dne 05.10.2015
Textová část
ze dne 05.10.2015
Technická infrastruktura - vodní hospodářství
ze dne 05.10.2015
Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje
ze dne 05.10.2015
Koordinační výkres
ze dne 05.10.2015
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
ze dne 05.10.2015
Dopravní a technická infrastruktura
ze dne 05.10.2015
Hlavní výkres
ze dne 05.10.2015
Výkres základního členění území
ze dne 05.10.2015
Koordinační výkres (výřez)
ze dne 05.10.2015
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací
ze dne 05.10.2015
Opatření obecné povahy
ze dne 05.10.2015
Návrh ploch veřejných prostranství
ze dne 05.12.2014
Pravidla pro pořizování územní studie
ze dne 16.01.2013
Žádost o vypracování územní studie
ze dne 27.08.2012


Poslední aktualizace: 26.09.2017
Copyright © 2003-2017 Úřad městyse Pozlovice - Všechna práva vyhrazena