INFO: +420 577 113 071 | mestys@pozlovice.cz
Dnes je 23. května 2024 a svátek má Vladimír 14°C | Zítra Jana 18°C

Místní poplatky - Odpady

Odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v městysi Pozlovice upravuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2023.

Sazba poplatku pro poplatníka je tvořena:

  • částkou 720,- Kč na poplatníka a kalendářní rok, která je stanovena na základě skutečných nákladů městyse Pozlovice za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předcházejícím roce.
  • částkou 40,- Kč stanovenou za svoz jedné popelnice o objemu 110 l nebo 120 l na základě skutečných nákladů městyse v předcházejícím roce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku buď bezhotovostně na účet Městyse Pozlovice (číslo účtu: 11222661/0100) nebo prostřednictvím SIPO, popř. osobně na pokladně Úřadu městyse Pozlovice

Od poplatku se osvobozují osoby mladší 6 let a starší 70 let. Pro určení věku těchto osob je rozhodný stav k 1. 1. každého kalendářního roku.

Sledujte nás i na sociálních sítích